Projekty

Zde jsou k nahlédnutí některé projekty, které bych do budoucna rád zrealizoval buť pro svou potřebu, nebo až se najde sponzor.